bulwisl1big
bulwisl1bulwisl2bulwisl3bulwisl4bulwisl5
bulwisl6bulwisl7bulwisl8item1d
item3
item5item6item7item8item9

BULWARY WIŚLANE

Stołeczne Miasto Warszawy

Warszaw, Polska

konkurs 2009, projekt 2010-2012, realizacja

Współpraca: RS Architektura Krajobrazu

Zwycięski Projekt

Zakres opracowania projektu obejmuje teren tarasu zalewowego lewebrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie. Zabudowa na poziomie Bulwaru proponowana jest w formie niskich,lekkich,moblinych pawilonów, których układ nawiązuje do linearnego układu bulwaru z elewacjami frontowymi zwróconymi w stronę Wisły. W rejonie Powiśla zaprojektowano układ sezonowych pawilonów wystawowych i ekspozycyjnych. Na odcinku łączącym Powiśle z Mariensztatem zaproponowano bar plażowy z wypożyczalnią sprzętu plażowego. W rejonie Mariensztatu proponuje się zwartą pierzeję pawilonów usługowych, restauracyjnych, kawiarni i galerii. W rejonie Starego Miasta wprowadzono kubatury pływające, a na wysokości Nowego Miasta-mobilny pawilon obsługujący ruch turystyczny z wypożyczalnią rowerów i toaletami publicznymi.Wzdłuż bulwaru przewiduje się 6-metrowy pas pieszy oraz rekreacyjną ścieżkę rowerową. Przewidziane są parkingi na terenie Mariensztatu, Powiśla, Podzamcza oraz wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

made in poland by artchitecture

m2

artchitecture

m4
m5
m6